Bao Bì Yến Dương - Nhận gia công xốp định hình, xốp hơi, xốp foam giá rẻ.
500 câu hỏi dùng cho sát hạch lái xe hạng A3, A4

Hạng giấy phép lái xe A3 cho phép điều khiển môtô 3 bánh, xe lam, xích lô máy và các loại xe hạng A1, không áp dụng với phương tiện hạng A2. Hạng A4 cho phép điều khiển các loại máy kéo có tải trọng đến 1.000 kg. Người trên 18 tuổi được phép đăng ký dự thi giấy phép lái xe hạng A3, A4. Tổng số câu hỏi dùng cho sát hạch lái xe mô tô hạng A3, A4 là 500 câu, trong đó có 54 câu tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

450 câu hỏi dùng cho sát hạch lái xe mô tô hạng A2

Hạng giấy phép lái xe A2 Cho phép điều khiển xe môtô 2 bánh nói chung, không giới hạn dung tích xi-lanh. Người trên 18 tuổi được phép đăng ký dự thi giấy phép lái xe hạng A2. Tổng số câu hỏi dùng cho sát hạch lái xe mô tô hạng A2 là 450 câu, trong đó có 50 câu tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

200 câu hỏi dùng cho sát hạch lái xe mô tô hạng A1

Hạng giấy phép lái xe A1 cho phép điều khiển xe môtô 2 bánh có dung tích xi-lanh từ 50cc đến dưới 175cc. Người trên 18 tuổi được phép đăng ký dự thi giấy phép lái xe hạng A1. Tổng số câu hỏi dùng cho sát hạch lái xe mô tô hạng A1 là 200 câu, trong đó có 20 câu tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

60 câu hỏi về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng (câu điểm liệt)

Như các bạn đã biết từ ngày 1/8/2020 đã áp dụng bộ 600 câu hỏi mới dùng để sát hạch cấp giấy phép lái xe, thay vì 450 câu hỏi từ như trước. Đặc biệt trong bộ 600 câu hỏi mới này sẽ bao gồm 60 câu hỏi về tình hướng mất an toàn giao thông nghiêm trọng hay còn gọi là câu điểm liệt. Trong bài thi nếu thí sinh làm sai chỉ 1 câu điểm liệt cũng sẽ bị trượt ngay.

item.title
Cấu trúc đề thi sát hạch lý thuyết lái xe 600 câu mới

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành bộ 600 câu học lý thuyết lái xe, dùng cho sát hạch lý thuyết để cấp giấy phép lái xe, áp dụng từ ngày 01-08-2020.
Số câu hỏi trong các đề thi các hạng A1, A2, A3, A4, B1, B11, B2, C, D và các hạng F cũng thay đổi tăng lên, số câu hỏi ôn tập trong bộ đề các hạng cũng tăng lên.