Bao Bì Yến Dương - Nhận gia công xốp định hình, xốp hơi, xốp foam giá rẻ.

Cấu trúc đề thi sát hạch lý thuyết lái xe 600 câu mới

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành bộ 600 câu học lý thuyết lái xe, dùng cho sát hạch lý thuyết để cấp giấy phép lái xe, áp dụng từ ngày 01-08-2020.
Số câu hỏi trong các đề thi các hạng A1, A2, A3, A4, B1, B11, B2, C, D và các hạng F cũng thay đổi tăng lên, số câu hỏi ôn tập trong bộ đề các hạng cũng tăng lên.

Cấu trúc nội dung bộ 600 câu hỏi

Số lượng câu hỏi và thời gian làm bài thi theo hạng bằng

Hạng GPLXSố câu hỏiThời gian (phút)Điểm đạt
A1251921/25
A2, A3, A4251923/25
B1302027/30
B2352232/35
C402436/40
D, E, F452641/45

Cấu trúc câu hỏi trong đề thi theo các hạng bằng

Nội dungB1 (30 câu)B2 (35 câu)C (40 câu)D, E, F (45 câu)A1, A2, A3, A4 (25 câu)
Câu hỏi về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng (điểm liệt)11111
Câu hỏi về các khái niệm (trong chương 1)11111
Câu hỏi về quy tắc giao thông (trong chương 1)67776
Câu hỏi về quy định tốc độ, khoảng cách (trong chương 1)11111
Câu hỏi trong Chương 2: Nghiệp vụ vận tải01110
Câu hỏi trong Chương 3: Văn hóa, đạo đức người lái xe11111
Câu hỏi trong Chương 4: Kỹ thuật lái xe12221 hoặc 0
Câu hỏi trong Chương 5: Cấu tạo và sửa chữa xe11111 hoặc 0 (tùy vào có câu kĩ thuật lái xe hay không)
Câu hỏi trong Chương 6: Biển báo hiệu đường bộ91014167
Câu hỏi trong Chương 7: Giải các thế sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông91011147

Tổng số câu hỏi cần ôn tập theo hạng bằng

Hạng GPLXTổng câu hỏi cần ôn tập
B2, C, D, E, FĐủ bộ 600 câu, đủ 60 câu về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng.
B1574 câu hỏi, có đủ 60 câu về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng (KHÔNG bao gồm 26 câu về nghiệp vụ vận tải).
A3, A4500 câu hỏi, trong đó có 54 câu về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng (KHÔNG bao gồm: 26 câu về nghiệp vụ vận tải, 35 câu về cấu tạo sửa chữa, 39 câu hỏi kỹ thuật lái xe).
A2450 câu hỏi, trong đó có 50 câu về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng (KHÔNG bao gồm: 05 câu hỏi khái niệm định nghĩa, 26 câu về nghiệp vụ vận tải, 17 câu hỏi về văn hóa giao thông, 39 câu về kỹ thuật lái xe ô tô và 35 câu về cấu tạo sửa chữa ô tô và 79 câu hỏi tình huống sa hình về điều khiển ô tô).
A1200 câu hỏi, trong đó có 20 câu tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng (KHÔNG bao gồm: 83 câu hỏi câu về khái niệm và quy tắc giao thông đường bộ, 26 câu về nghiệp vụ vận tải, 18 câu hỏi về văn hóa giao thông và đạo đức người lái xe, 44 câu về kỹ thuật lái xe và 35 câu về cấu tạo sửa chữa, 117 câu hỏi hệ thống biển báo hiệu đường bộ và 79 câu hỏi giải các thế sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông).

Mời bạn xem tiếp: