Bao Bì Yến Dương - Nhận gia công xốp định hình, xốp hơi, xốp foam giá rẻ.

Các loại biển báo giao thông đường bộ

Về cơ bản, biển báo giao thông đường bộ Việt Nam có 4 loại là: biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu lệnh, biển chỉ dẫn và các biển báo phụ. Cùng xem chi tiết biết dưới nhé.

BIỂN BÁO CẤM

Hình ảnhMô tả
P.101
Đường cấm
Biển báo đường cấm tất cả các loại phương tiện tham gia giao thông đi lại cả hai hướng, trừ xe ưu tiên theo luật định.
P.102
Cấm đi ngược chiều
Biển báo đường cấm tất cả các loại phương tiện tham gia giao thông đi vào theo chiều đặt biển.
P.103a
Cấm ô tô
Biển báo đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kể cả mô tô 3 bánh có thùng đi qua, trừ xe mô tô 2 bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ.
P.103b
Cấm ô tô rẽ phải
Biển báo đường cấm xe ô tô rẽ phải ( kể cả xe mô tô ba bánh), trừ các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ.
P.103c
Cấm ô tô rẽ trái
Biển báo đường cấm xe ô tô rẽ trái và cũng không được phép quay đầu xe, trừ các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ.
P.104
Cấm mô tô
Biển báo đường cấm tất cả các loại mô tô đi qua, trừ các loại xe mô tô được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ.
P.105
Cấm ô tô và mô tô
Biển báo đường cấm tất cả xe cơ giới và xe mô tô đi qua trừ xe gắn máy và xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ.
P.106a
Cấm ô tô tải
Biển báo đường cấm tất cả các loại xe ô tô tải trừ các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ, hiệu lực cấm đối với cả máy kéo và xe máy chuyên dùng.
P.106b
Cấm ô tô tải theo trọng lượng
Trọng lượng được tính theo tấn ghi trên biển
P.106c
Cấm ô tô tải chở hàng nguy hiểm
Biển báo P.106c đường cấm tất cả các loại xe ô tô tải chở hàng nguy hiểm.
P.107
Cấm ô tô khách và ô tô tải
Biển báo đường cấm xe ô tô khách và các loại xe ô tô tải, kể cả máy kéo và xe máy chuyên dùng đi qua, trừ các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ.
P.107a
Cấm ô tô khách
Biển báo đường cấm ôtô chở khách đi qua trừ các xe ưu tiên theo quy định. Biển này không cấm xe buýt.
P.107b
Cấm xe taxi
Biển báo đường cấm ôtô taxi đi lại. Trường hợp cấm xe ôtô taxi theo giờ thì đặt biển phụ ghi giờ cấm.
P.108
Cấm ôtô kéo rơ moóc
Biển báo đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kéo theo rơ moóc kể cả xe mô tô, máy kéo, xe ô tô khách kéo theo rơ moóc đi qua, trừ loại xe ô tô sơ mi rơ moóc và các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ (có kéo theo rơ moóc).
P.108a
Cấm xe sơ-mi rơ-moóc
Biển báo đường cấm các loại xe sơ-mi-rơ-moóc và các xe kéo rơ- moóc trừ các xe được ưu tiên (có dạng xe sơ-mi-rơ-moóc hoặc có kéo theo rơ-moóc) theo quy định.
P.109
Cấm máy kéo
Biển báo đường cấm tất cả các loại máy kéo, kể cả máy kéo bánh hơi và bánh xích đi qua.
P.110a
Cấm xe đạp
Biển báo đường cấm xe đạp đi qua. Biển không có giá trị cấm những người dắt xe đạp.
P.110b
Cấm xe đạp thồ
Biển báo đường cấm xe đạp thồ đi qua. Biển không có giá trị cấm người dắt loại xe này.
P.111a
Cấm xe gắn máy
Biển báo đường cấm xe gắn máy đi qua. Biển không có giá trị cấm đối với xe đạp.
P.112
Cấm người đi bộ
Biển báo đường cấm người đi bộ qua lại.
P.113
Cấm xe người kéo, đẩy
Biển báo đường cấm xe người kéo đẩy đi qua. Biển không có giá trị cấm những xe nôi của trẻ em và phương tiện chuyên dùng để đi lại của những người khuyết tật.
P.114
Cấm xe súc vật kéo
Biển báo đường cấm súc vậtấtt vận tải hàng hóa hoặc hành khách dù kéo xe hay chở trên lưng đi qua.
P.115
Hạn chế trọng lượng xe
Biển báo đường cấm các loại phương tiện giao thông đường bộ kể cả các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ có trọng lượng toàn bộ (cả xe và hàng) vượt quá trị số ghi trên biển tính bằng tấn đi qua.
P.116
Hạn chế trọng lượng trên trục xe
Biển báo đường cấm các loại phương tiện giao thông đường bộ, kể cả các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ có trọng lượng toàn bộ (cả xe và hàng) phân bố trên một trục bất kỳ của xe vượt quá trị số ghi trên biển tính bằng tấn đi qua.
P.117
Hạn chế chiều cao
Biển có hiệu lực cấm các loại phương tiện giao thông đường bộ đi qua, kể cả các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ có chiều cao (tính đến điểm cao nhất cả xe và hàng hóa) vượt quá trị số ghi trên biển tính bằng mét đi qua.
P.118
Hạn chế chiều ngang
Biển có hiệu lực cấm các loại phương tiện giao thông đường bộ kể cả các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ có chiều ngang (cả xe và hàng hóa) vượt quá trị số ghi trên Biển tính bằng mét đi qua.
P.119
Hạn chế chiều dài ô tô
Biển báo đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ), kể cả các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ, có độ dài toàn bộ (cả xe và hàng) vượt quá trị số ghi trên biển tính bằng mét đi qua.
P.120
Hạn chế chiều dài ô tô kéo moóc
Biển báo đường cấm các loại phương tiện giao thông đường bộ kéo theo rơ moóc kể cả ô tô sơ mi rơ moóc và các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ kéo theo rơ moóc có độ dài toàn bộ (cả xe, rơ moóc và hàng) vượt quá trị số ghi trên biển đi qua.
P.121
Cự ly tối thiểu giữa hai xe
Biển báo xe ô tô phải đi cách nhau một khoảng tối thiểu. Biển có hiệu lực cấm các xe ô tô không được đi cách nhau với cự ly nhỏ hơn trị số ghi trên biển tính bằng mét, kể cả các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ.
P.123a
Cấm rẽ trái
Biển báo đường cấm các loại phương tiện giao thông đường bộ (xe cơ giới và xe thô sơ) rẽ trái, trừ các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ. Biển không có giá trị cấm quay đầu xe.
P.123b
Cấm rẽ phải
Biển báo đường cấm các loại phương tiện giao thông đường bộ (xe cơ giới và xe thô sơ) rẽ phải, trừ các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ. Biển không có giá trị cấm quay đầu xe.
P.124a
Cấm quay đầu xe
Biển báo đường cấm các loại phương tiện giao thông đường bộ quay đầu xe theo kiểu chữ U, trừ các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ. Biển không có giá trị cấm rẽ trái để sang hướng đường khác.
P.124b
Cấm ô tô quay đầu
Biển báo đường cấm xe ô tô và xe mô tô 3 bánh quay đầu xe theo kiểu chữ U, trừ các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ.
P.124c
Cấm rẽ trái và quay đầu xe
Biển báo cấm các loại xe rẽ trái đồng thời cấm quay đầu, trừ các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ.
P.124d
Cấm rẽ phải và quay đầu xe
Biển báo cấm các loại xe rẽ phải đồng thời cấm quay đầu, trừ các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ.
P.124e
Cấm ô tô rẽ trái và quay xe
Biển báo cấm xe ôtô rẽ trái và đồng thời cấm quay đầu phải, trừ các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ.
P.124f
Cấm ô tô rẽ phải và quay xe
Biển báo cấm xe ôtô rẽ phải và đồng thời cấm quay đầu phải, trừ các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ.
P.125
Cấm vượt
Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại xe cơ giới vượt nhau, kể cả các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ. được phép vượt xe mô tô 2 bánh, xe gắn máy. Biển hết hiệu lực cấm khi có biển số DP.133 “Hết cấm vượt” hoặc đến chỗ có biển số DP.135 “Hết tất cả các lệnh cấm” nếu đồng thời có nhiều biển cấm khác hết tác dụng.
P.126
Cấm ôtô tải vượt
Biển có hiệu lực cấm các loại ôtô tải có khối lượng chuyên chở (theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ) lớn hơn 3.500 kg (3,5 tấn) kể cả các xe được ưu tiên theo quy định vượt xe cơ giới khác. được phép vượt xe máy 2 bánh, xe gắn máy. Biển không có giá trị cấm các loại xe cơ giới khác vượt nhau và vượt xe ô tô tải.
P.127
Tốc độ tối đa cho phép
Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại xe cơ giới đường bộ chạy với tốc độ tối đa vượt quá trị số ghi trên Biển (tính bằng km/h), trừ các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ.
P.127a
Tốc độ tối đa cho phép về ban đêm
Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại xe cơ giới đường bộ chạy ban đêm với tốc độ tối đa vượt quá trị số ghi trên biển (tính bằng km/h), trừ một số trường hợp ưu tiên được quy định.
P.127b
Tốc độ tối đa trên từng làn đường
Biển ghép tốc độ tối đa cho phép trên từng làn đường
P.127c
Tốc độ tối đa phương tiện trên từng làn đường
Biển ghép tốc độ tối đa cho phép theo phương tiện, trên từng làn đường
P.127d
Biển hết hạn chế tốc độ tối đa
Biển hết hạn chế tốc độ tối đa cho phép theo biển ghép
P.128
Cấm bóp còi
Biển báo cấm các loại xe cơ giới sử dụng còi.
P.129
Kiểm tra
Biển báo nơi đặt trạm kiểm tra, các loại phương tiện vận tải qua đó phải dừng lại để làm thủ tục kiểm tra, kiểm soát theo quy định.
P.130
Cấm dừng và đỗ xe
Biển có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới đường bộ dừng và đỗ lại ở phía đường có đặt biển,
P.131a
Cấm đỗ xe
Biển số 131a có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới đỗ ở phía đường có đặt biển vào bất kể ngày nào.
P.131b
Cấm đỗ xe ngày lẻ
Biển có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới đỗ ở phía đường có đặt biển vào những ngày lẻ.
P.131c
Cấm đỗ xe ngày chẵn
Biển có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới đỗ ở phía đường có đặt biển vào những ngày chẵn.
P.132
Nhường cho xe ngược chiều qua đường hẹp
Biển báo cho các loại phương tiện giao thông đường bộ (cơ giới và thô sơ), kể cả các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ đi theo chiều nhìn thấy biển phải nhường đường cho các loại xe cơ giới đi theo chiều ngược lại khi đi qua các đoạn đường và cầu hẹp.
DP.133
Hết cấm vượt
Biển báo cho người lái xe biết hiệu lực của biển số P.125 “Cấm vượt” và biển số P.126 “Cấm ô tô tải vượt” hết tác dụng.
DP.134
Hết hạn chế tốc độ tối đa
Biển báo cho người lái xe biết hiệu lực của biển số P.127 “Hạn chế tốc độ tối đa” hết tác dụng. Kể từ biển này, các xe được phép chạy với tốc độ tối đa đã quy định trong Luật Giao thông đường bộ.
DP.135
Hết tất cả các lệnh cấm
Biển báo cho người lái xe biết hiệu lực của biển số P.121 “Cự ly tối thiểu giữa hai xe” và các biển từ biển số P.125 đến P.131 (a, b, c) được đặt trước đó cùng hết tác dụng.
P.136
Cấm đi thẳng
Biển được đặt trước nơi đường giao nhau và có hiệu lực cấm tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ (cơ giới và thô sơ) đi thẳng ở nơi đường giao nhau.
P.137
Cấm rẽ trái và rẽ phải
Biển được đặt trước nơi đường giao nhau và có hiệu lực cấm tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ (cơ giới và thô sơ) rẽ trái và rẽ phải ở nơi đường giao nhau.
P.138
Cấm đi thẳng và rẽ trái
Biển được đặt trước nơi đường giao nhau và có hiệu lực cấm tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ (cơ giới và thô sơ) đi thẳng và rẽ trái ở nơi đường giao nhau.
P.139
Cấm đi thẳng và rẽ phải
Biển được đặt trước nơi đường giao nhau và có hiệu lực cấm tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ (cơ giới và thô sơ) đi thẳng và rẽ phải ở nơi đường giao nhau.
P.140
Cấm xe công nông và các loại xe tương tự
Biển báo đường cấm tất cả các loại xe công nông và các loại xe tương tự đi qua.
S.508a
Biển cấm theo giờ
Khi cần báo hiệu cấm các loại phương tiện giao thông đường bộ theo giờ trong thành phố, thị xã phải đặt biển phụ số S508(a,b) dưới biển cấm và có chú thích bằng tiếng Việt, phụ đề tiếng Anh trong biển này.
S.508b
Biển cấm theo giờ
Khi cần báo hiệu cấm các loại phương tiện giao thông đường bộ theo giờ trong thành phố, thị xã phải đặt biển phụ số S508(a,b) dưới biển cấm và có chú thích bằng tiếng Việt, phụ đề tiếng Anh trong biển này.

BIỂN BÁO NGUY HIỂM

Hình ảnhMô tả
W.201a
Chỗ ngoặt nguy hiểm bên trái
Biển báo đường sắp đến chỗ ngoặt nguy hiểm.
W.201b
Chỗ ngoặt nguy hiểm bên phải
Biển báo đường sắp đến chỗ ngoặt nguy hiểm.
W.201c
Chỗ ngoặt nguy hiểm có nguy cơ lật bên phải
Biển số W.201c chỗ ngoặt nguy hiểm có nguy cơ lật xe bên phải khi đường cong vòng sang trái.
W.201d
Chỗ ngoặt nguy hiểm có nguy cơ lật bên trái
Biển số W.201d chỗ ngoặt nguy hiểm có nguy cơ lật xe bên trái khi đường cong vòng bên phải.
W.202a
Nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm liên tiếp
Biển báo sắp đến đoạn đường ngoặt liên tiếp (có từ 3 đoạn cong ngược chiều nhau) rất nguy hiểm, người lái xe cần giảm tốc độ.
W.202b
Nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm liên tiếp
Biển báo sắp đến đoạn đường ngoặt liên tiếp (có từ 3 đoạn cong ngược chiều nhau) rất nguy hiểm, người lái xe cần giảm tốc độ.
W.203a
Đường bị hẹp cả hai bên
Biển báo sắp đến chỗ một đoạn đường bị hẹp đột ngột.
W.203b
Đường bị hẹp bên trái
Biển báo sắp đến chỗ một đoạn đường bị hẹp đột ngột.
W.203c
Đường bị hẹp bên phải
Biển báo sắp đến chỗ một đoạn đường bị hẹp đột ngột.
W.204
Đường hai chiều
Biển báo hiệu sắp đến đoạn đường chỉ có một làn đường mà tạm thời (đường do sửa chữa hoặc có trở ngại ở một phía đường mà phải tổ chức đi lại cho phương tiện cả hai chiều trên phía đường còn lại) hay thường xuyên các chiều xe đi và về vẫn phải dùng chung. Khi qua đoạn đường này, lái xe cần thận trọng với xe phía chiều ngược lại.
W.205a
Nơi giao nhau của đường đồng cấp
Biển báo hiệu sắp đến nơi giao nhau của các tuyến đường cùng cấp (không có đường nào ưu tiên) trên cùng một mặt bằng.
W.205b
Nơi giao nhau của đường đồng cấp
Biển báo hiệu sắp đến nơi giao nhau của các tuyến đường cùng cấp (không có đường nào ưu tiên) trên cùng một mặt bằng.
W.205c
Nơi giao nhau của đường đồng cấp
Biển báo hiệu sắp đến nơi giao nhau của các tuyến đường cùng cấp (không có đường nào ưu tiên) trên cùng một mặt bằng.
W.205d
Nơi giao nhau của đường đồng cấp
Biển báo hiệu sắp đến nơi giao nhau của các tuyến đường cùng cấp (không có đường nào ưu tiên) trên cùng một mặt bằng.
W.205e
Nơi giao nhau của đường đồng cấp
Biển báo hiệu sắp đến nơi giao nhau của các tuyến đường cùng cấp (không có đường nào ưu tiên) trên cùng một mặt bằng.
W.206
Giao nhau chạy theo vòng xuyến
Biển báo hiệu nơi giao nhau có bố trí đảo an toàn ở giữa điểm giao, các loại xe qua điểm giao vòng trái phải đi vòng xuyến qua đảo an toàn.
W.207a
Giao nhau với đường không ưu tiên
Biển báo hiệu đường ưu tiên sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên.
W.207b
Giao nhau với đường không ưu tiên
Biển báo hiệu đường ưu tiên sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên.
W.207c
Giao nhau với đường không ưu tiên
Biển báo hiệu đường ưu tiên sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên.
W.207d
Giao nhau với đường không ưu tiên
Biển báo hiệu đường ưu tiên sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên.
W.207e
Giao nhau với đường không ưu tiên
Biển báo hiệu đường ưu tiên sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên.
W.207f
Giao nhau với đường không ưu tiên
Biển báo hiệu đường ưu tiên sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên.
W.207g
Giao nhau với đường không ưu tiên
Biển báo hiệu đường ưu tiên sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên.
W.207h
Giao nhau với đường không ưu tiên
Biển báo hiệu đường ưu tiên sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên.
W.207i
Giao nhau với đường không ưu tiên
Biển báo hiệu đường ưu tiên sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên.
W.207k
Giao nhau với đường không ưu tiên
Biển báo hiệu đường ưu tiên sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên.
W.207l
Giao nhau với đường không ưu tiên
Biển báo hiệu đường ưu tiên sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên.
W.208
Giao nhau với đường ưu tiên
Biển báo hiệu đường không đươc ưu tiên sắp đến nơi giao nhau với đường ưu tiên (biển được đặt trên đường không ưu tiên). Các xe đi trên đường có đặt biển này phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên khi qua nơi giao nhau, trừ các loại xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ.
W.209
Giao nhau có tín hiệu đèn
Biển báo hiệu nơi giao nhau có sự điều khiển giao thông bằng tín hiệu đèn.
W.210
Giao nhau với đường sắt có rào chắn
Biển báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau giữa đường bộ và đường sắt có rào chắn kín hay nửa kín ở cả hai bên đường sắt và có nhân viên ngành đường sắt điều khiển giao thông.
W.211a
Giao nhau với đường sắt không có rào chắn
Biển báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau giữa đường bộ và đường sắt hoặc đường bộ và đường sắt có từng đoạn đi chung với nhau không có rào chắn, không có người điều khiển giao thông.
W.211b
Giao nhau với đường tàu điện
Biển báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau cùng mức giữa đường bộ với đường tàu điện.
W.212
Cầu hẹp
Biển báo hiệu sắp đến cầu hẹp (loại cầu có chiều rộng lòng cầu nhỏ hơn hoặc bằng 4,5 m). Khi qua cầu này, lái xe phải đi chậm, quan sát, nhường nhau và dừng lại chờ ở hai đầu cầu.
W.213
Cầu tạm
Biển báo hiệu sắp đến cầu tạm (loại cầu được làm để sử dụng tạm thời cho xe qua lại). Khi gặp biển này lái xe cần thận trọng và lưu ý sau mỗi trận mưa lũ hoặc khi nước ngập nhất thiết không qua cầu.
W.214
Cầu xoay-cầu cất
Biển báo hiệu sắp đến cầu xoay, cầu cất (loại cầu trong từng thời gian có cắt giao thông đường bộ để cho tàu thuyền qua lại). Các phương tiện đi trên đường bộ phải chờ đợi.
W.215a
Kè, vực sâu phía trước
Biển báo hiệu sắp đến những chỗ có kè, vực sâu hoặc bờ sông áp sát đường, lái xe cần đề phòng tình huống nguy hiểm vượt kè, tụt xuống vực sâu (thường xảy ra ở những chỗ nguy hiểm).
W.215b
Kè, vực sâu bên đường phía bên phải
Biển báo hiệu sắp đến những chỗ có kè, vực sâu hoặc bờ sông áp sát đường, lái xe cần đề phòng tình huống nguy hiểm vượt kè, tụt xuống vực sâu (thường xảy ra ở những chỗ nguy hiểm).
W.215c
Kè, vực sâu bên đường phía bên trái
Biển báo hiệu sắp đến những chỗ có kè, vực sâu hoặc bờ sông áp sát đường, lái xe cần đề phòng tình huống nguy hiểm vượt kè, tụt xuống vực sâu (thường xảy ra ở những chỗ nguy hiểm).
W.216a
Đường ngầm
Biển báo hiệu sắp đến chỗ có đường ngầm (đường tràn), đoạn đường vượt qua sông, suối, khe cạn mà nước có thể tràn qua thường xuyên hoặc khi có lũ.
W.216b
Đường ngầm có nguy cơ lũ quét
Biển báo hiệu sắp đến chỗ có đường ngầm (đường tràn), đoạn đường vượt qua sông, suối, khe cạn thường xuyên có lũ quét.
W.217
Bến phà
Biển báo hiệu sắp đến bến phà. Người tham gia giao thông đường bộ phải tuân theo nội quy bến phà.
W.218
Cửa chui
Biển báo hiệu sắp đến chỗ đường có cổng chui, kiểu cổng tò vò chắn ngang như cổng đường hầm, cổng thành, cầu vượt đường bộ dạng cầu vòm…
W.219
Dốc xuống nguy hiểm
Biển báo hiệu sắp đến chỗ dốc xuống nguy hiểm. Trị số ghi trong biển chỉ độ dốc thực tế tính bằng %.
W.220
Dốc lên nguy hiểm
Biển báo hiệu sắp đến chỗ dốc lên nguy hiểm. Trị số ghi trong biển chỉ độ dốc thực tế tính bằng %.
W.221a
Đường ổ gà, sống trâu
W.221b
Đường có gồ giảm tốc
Biển số W.221b báo hiệu đoạn “Đường có gồ giảm tốc” để cảnh báo xe đi chậm trước khi qua những điểm có gồ giảm tốc phía trước hoặc những vị trí tiếp giáp với đầu cầu, cống bị lún, võng;
W.222a
Đường trơn
Biển báo hiệu sắp đến đoạn đường có thể xảy ra trơn trượt đặc biệt là khi thời tiết xấu, mưa phùn. Lái xe cần tránh hãm phanh, tăng ga, sang số đột ngột hoặc cho xe chạy với tốc độ cao.
W.222b
Lề đường nguy hiểm
W.223a
Vách núi nguy hiểm
W.223b
Vách núi nguy hiểm
W.224
Đường người đi bộ cắt ngang
Biển báo hiệu sắp đến phần đường ngang dành cho người đi bộ. Gặp biển này các lái xe phải nhường đường cho người đi bộ.
W.225
Trẻ em
Biển báo hiệu gần đến đoạn đường thường có trẻ em đi ngang qua hoặc tụ tập trên đường như ở vườn trẻ, trường học, câu lạc bộ đi ra. Chiều dài của đoạn đường này có thể được chỉ dẫn bằng biển phụ số 501 “Phạm vi tác dụng của biển” đặt bên dưới biển chính.
W.226
Đường người đi xe đạp cắt ngang
Biển báo hiệu gần đến chỗ thường có người đi xe đạp từ những đường nhỏ cắt ngang qua hoặc từ đường dành cho xe đạp đi nhập vào đường ô tô.
W.227
Công trường
W.228a
Đá lở
W.228b
Đá lở
W.228c
Sỏi đá bắn lên
W.228d
Nền đường yếu
W.229
Dải máy bay lên xuống
W.230
Gia súc
W.231
Thú rừng vượt qua đường
W.232
Gió ngang
W.233
Nguy hiểm khác
W.234
Giao nhau với đường hai chiều
Biển báo hiệu trên đường một chiều sắp đến chỗ giao nhau với đường hai chiều.
W.235
Đường đôi
Biển báo hiệu sắp đến đoạn đường đôi (chiều đi và chiều về phân biệt rõ ràng bằng giải phân cách cứng).
W.236
Hết đường đôi
Biển báo hiệu sắp kết thúc đoạn đường đôi (đoạn đường hết giải phân cách cứng).
W.237
Đường có độ vòng lớn
Biển báo hiệu sắp đến chiếc cầu có độ vồng rất lớn ảnh hưởng tới tầm nhìn.
W.238
Đường cao tốc phía trước
Biển báo hiệu sắp đến đường cao tốc.
W.239
Đường cáp điện ở phía trên
W.240
Đường hầm phía trước
Biển báo hiệu sắp tới đường hầm (đường chạy hai chiều xe mà chiếu sáng lại không tốt).
W.241
Ùn tắc giao thông
W.242a
Nơi đường sắt giao vuông góc với đường bộ
Biển W.242a báo hiệu chỗ giao nhau chỉ có một đường sắt cắt ngang đường bộ.
W.242b
Nơi 2 đường sắt giao nhau với đường bộ
W.243a
Nơi đường sắt giao không vuông góc với đường bộ
Đặt cách ray đường sắt gần nhất 50m
W.243b
Nơi đường sắt giao không vuông góc với đường bộ
Đặt cách ray đường sắt gần nhất 100m
W.243c
Nơi đường sắt giao không vuông góc với đường bộ
Đặt cách ray đường sắt gần nhất 150m
W.244
Đoạn đường hay xảy ra tai nạn
Biển báo hiệu đoạn đường phía trước thường xảy ra tai nạn để lái xe cần đặc biệt chú ý.
W.245a
Đi chậm
W.245b
Đi chậm
W.246a
Chú ý chướng ngại vật: Vòng tránh sang hai bên
Biển báo hiệu phía trước có chướng ngại vật. người lái xe cần giảm tốc độ đi vòng tránh sang hai bên.
W.246b
Chú ý chướng ngại vật: Vòng tránh sang bên trái
Biển báo hiệu phía trước có chướng ngại vật. người lái xe cần giảm tốc độ đi vòng tránh sang bên trái.
W.246c
Chú ý chướng ngại vật: Vòng tránh sang bên phải
Biển báo hiệu phía trước có chướng ngại vật. người lái xe cần giảm tốc độ đi vòng tránh sang bên phải.
W.247
Chú ý xe đỗ

BIỂN BÁO HIỆU LỆNH

Hình ảnhMô tả
R.122
Dừng lại
Biển báo hiệu buộc các xe cơ giới và thô sơ kể cả xe được ưu tiên theo quy định phải dừng lại. Chỉ được phép đi nếu có người điều khiển giao thông hoặc đèn cờ cho phép đi. Nếu không thì chỉ được phép đi khi trên đường không còn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.
R.301a
Các xe chỉ được đi thẳng
Được đặt trước ngã ba, ngã tư. Các xe chỉ được đi thẳng ở khu vực ngã ba, ngã tư.
R.301b
Các xe chỉ được rẽ phải
Được đặt sau ngã ba, ngã tư. Các xe chỉ được rẽ phải ở khu vực trước mặt biển.
R.301c
Các xe chỉ được rẽ trái
Được đặt sau ngã ba, ngã tư. Các xe chỉ được rẽ trái ở khu vực trước mặt biển.
R.301d
Các xe chỉ được rẽ phải
Được đặt trước ngã ba, ngã tư. Các xe chỉ được rẽ phải ở phạm vi ngã ba, ngã tư đằng sau mặt biển.
R.301e
Các xe chỉ được rẽ trái
Được đặt trước ngã ba, ngã tư. Các xe chỉ được rẽ trái ở phạm vi ngã ba, ngã tư đằng sau mặt biển.
R.301f
Các xe chỉ được đi thẳng và rẽ phải
Được đặt trước ngã ba, ngã tư. Các xe chỉ được phép đi thẳng hay rẽ phải ở khu vực sau mặt biển.
R.301g
Các xe chỉ được đi thẳng và rẽ trái
Được đặt trước ngã ba, ngã tư. Các xe chỉ được phép đi thẳng hay rẽ trái ở khu vực sau mặt biển và được phép quay đầu xe để đi theo hướng ngược lại.
R.301h
Các xe chỉ được rẽ trái và phải
Được đặt sau ngã ba, ngã tư. Các xe chỉ được phép rẽ trái, quay đầu hoặc rẽ phải ở khu vực ngã ba, ngã tư trước mặt biển.
R.302a
Hướng phải đi vòng chướng ngại vật
R.302b
Hướng phải đi vòng chướng ngại vật
R.302c
Hướng phải đi vòng chướng ngại vật
R.303
Nơi giao nhau chạy theo vòng xuyến
Biển có hiệu lực bắt buộc các xe muốn chuyển hướng phải chạy vòng theo đảo an toàn theo hướng mũi tên tại nơi đường giao nhau (ngã ba, ngã tư).
R.304
Đường dành cho xe thô sơ
Biển báo đường dành cho xe thô sơ (kể cả xe của người khuyết tật) và người đi bộ, bắt buộc phải đi theo đường dành riêng này, cấm phương tiện giao thông cơ giới kể cả các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ đi vào đường đã đặt biển này, trừ trường hợp đi cắt ngang qua nhưng phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người đi bộ.
R.305
Đường dành cho người đi bộ
Biển báo đường dành riêng cho người đi bộ.Các phương tiện giao thông đường bộ kể cả xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ không được phép đi vào, trừ trường hợp đi cắt ngang qua, nhưng phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người đi bộ.
R.306
Tốc độ tối thiểu cho phép
Biển báo tốc độ tối thiểu cho phép. Biển có hiệu lực bắt buộc các loại xe cơ giới chạy với tốc độ không nhỏ hơn trị số ghi trên biển trong điều kiện giao thông thuận lợi và an toàn. Các loại xe có tốc độ tối đa theo quy định của nhà sản xuất không đạt tốc độ tối thiểu đã ghi trên biển không được phép đi vào đường này.
R.307
Hết hạn chế tốc độ tối thiểu
Biển báo hết đoạn đường hạn chế tốc độ tối thiểu. Kể từ biển này các xe được phép chạy chậm hơn trị số ghi trên biển nhưng không được gây cản trở các xe khác.
R.308a
Tuyến đường cầu vượt cắt qua
Biển số R.308a báo cho người lái xe chỉ được đi thẳng hoặc rẽ trái trên cầu vượt.
R.308b
Tuyến đường cầu vượt cắt qua
Biển số R.308b báo cho người lái xe chỉ được đi thẳng hoặc rẽ phải trên cầu vượt.
R.309
Ấn còi
Biển báo lệnh cho người lái xe phải bấm còi.
R.310a
Hướng đi phải theo cho xe chở hàng nguy hiểm
R.310b
Hướng đi phải theo cho xe chở hàng nguy hiểm
R.310c
Hướng đi phải theo cho xe chở hàng nguy hiểm
R.403a
Đường dành cho ôtô
Biển báo hiệu bắt đầu đường dành cho các loại ôtô đi lại.
R.403b
Đường dành cho ôtô, xe máy
Biển báo hiệu bắt đầu đường dành cho các loại ôtô, xe máy (kể cả xe gắn máy).
R.404a
Hết đoạn đường dành cho ôtô
Đến hết đoạn đường dành cho ôtô đi lại
R.404b
Hết đoạn đường dành cho ôtô và xe máy
Đến hết đoạn đường dành cho ôtô, xe máy đi lại
R.411
Hướng đi trên mỗi làn đường phải theo
Biển báo hiệu cho người tham gia giao thông biết số lượng làn đường trên mặt đường và hướng đi trên mỗi làn đường theo vạch kẻ đường.
R.412a
Làn đường dành cho xe khách
Biển báo hiệu làn đường dành riêng cho ôtô khách (kể cả ôtô buýt).
R.412b
Làn đường dành cho xe con
R.412c
Làn đường dành cho xe tải
R.412d
Làn đường dành cho xe mô tô
R.412f
Làn đường dành cho xe ô tô
R.413i
Kết thúc làn đường dành cho xe khách
R.413j
Kết thúc làn đường dành cho xe con
R.413k
Kết thúc làn đường dành cho xe tải
R.413l
Kết thúc làn đường dành cho xe mô tô
R.413n
Kết thúc làn đường dành cho xe ô tô
R.415
Biển gộp làn đường theo phương tiện
R.420
Bắt đầu khu dân cư
Biển báo hiệu bắt đầu đoạn đường vào phạm vi khu đông dân cư. Biển có tác dụng báo cho người tham gia giao thông biết phạm vi phải tuân theo những quy định đi đường được áp dụng ở khu đông dân cư.
R.421
Hết khu đông dân cư
Biển báo hiệu hết đoạn đường qua phạm vi khu đông dân cư. Biển có tác dụng báo cho người tham gia giao thông biết phạm vi phải tuân theo những quy định đi đường được áp dụng ở khu đông dân cư đã hết hiệu lực.
R.E,9a
Cấm đỗ xe trong khu vực
Biển báo Cấm đỗ xe trong khu vực có hiệu lực cho tất cả các tuyến đường trong một khu vực (hiệu lực cho cả khu vực).
R.E,9b
Cấm đỗ xe theo giờ trong khu vực
Biển báo Cấm đỗ xe theo giờ trong khu vực có hiệu lực cho tất cả các tuyến đường trong một khu vực (hiệu lực cho cả khu vực).
R.E,9c
Khu vực đỗ xe
Biển báo khu vực đỗ xe trong khu vực có hiệu lực cho tất cả các tuyến đường trong một khu vực (hiệu lực cho cả khu vực).
R.E,9d
Hạn chế tốc độ tối đa trong khu vực
Để quy định hạn chế tốc độ tối đa trong khu vực có hiệu lực cho tất cả các tuyến đường trong một khu vực (hiệu lực cho cả khu vực).
R.E,10a
Hết cấm đỗ xe trong khu vực
Để báo hiệu hết cấm đỗ xe trong khu vực có hiệu lực cho tất cả các tuyến đường trong một khu vực (hiệu lực cho cả khu vực).
R.E,10a
Hết cấm đỗ xe theo giờ trong khu vực
Để báo hiệu hết cấm đỗ xe theo giờ trong khu vực có hiệu lực cho tất cả các tuyến đường trong một khu vực (hiệu lực cho cả khu vực).
R.E,10c
Hết khu vực đỗ xe
Để quy định hết khu vực đỗ xe trong khu vực có hiệu lực cho tất cả các tuyến đường trong một khu vực (hiệu lực cho cả khu vực).
R.E,10d
Hết hạn chế tốc độ tối đa trong khu vực
Để quy định hết hạn chế tốc độ tối đa trong khu vực có hiệu lực cho tất cả các tuyến đường trong một khu vực (hiệu lực cho cả khu vực).
R.E,11a
Báo hiệu có hầm chui
Chỉ dẫn đoạn đường qua hầm có áp dụng quy định giao thông riêng.
R.E,11b
Kết thúc hầm chui
Chỉ dẫn hết đoạn đường qua hầm, các quy định giao thông riêng không còn áp dụng.

BIỂN BÁO CHỈ DẪN

Hình ảnhMô tả
I.401
Bắt đầu đường ưu tiên
Biển chỉ dẫn các phương tiện trên trục đường chính được ưu tiên đi trước ở nơi đường giao nhau, các phương tiện từ đường nhánh ra phải dừng lại nhường đường cho phương tiện trên đường chính đi trước, trừ các xe được ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ.
I.402
Hết đường ưu tiên
Biển chỉ dẫn đã hết đoạn đường ưu tiên. Trên đoạn đường tiếp theo, các xe đi đúng với tốc độ quy định, qua nơi giao nhau ưu tiên bên phải.
I.405a
Đường cụt
I.405b
Đường cụt
I.405c
Đường cụt
I.406
Được ưu tiên qua đường hẹp
Biển chỉ dẫn có quyền được ưu tiên đi trước trên đoạn đường hẹp khi gặp xe đi ngược chiều, trừ trường hợp trên hướng đi ngược chiều có phương tiện đã đi vào phạm vi đường hẹp thì xe đi theo chiều ưu tiên cũng phải nhường đường.
I.407a
Đường một chiều
Chỉ cho phép các loại phương tiệngiao thông đi vào theo chiều mũi tên chỉ, cấm quay đầu ngược lại (trừ các xe được quyền ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ).
I.407b
Đường một chiều
Chỉ cho phép các loại phương tiệngiao thông đi vào theo chiều mũi tên chỉ, cấm quay đầu ngược lại (trừ các xe được quyền ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ).
I.407c
Đường một chiều
Chỉ cho phép các loại phương tiệngiao thông đi vào theo chiều mũi tên chỉ, cấm quay đầu ngược lại (trừ các xe được quyền ưu tiên theo Luật Giao thông đường bộ).
I.408
Nơi đỗ xe
Biển chỉ dẫn những nơi được phép đỗ xe, những bãi đỗ xe, bến xe v.v…
I.408a
Nơi đỗ xe một phần trên hè phố
Biển chỉ dẫn những nơi được phép đỗ xe một phần trên hè phố rộng, phải đặt biển số. Xe phải đổ từ 1⁄2 thân xe trở lên trên hè phố.
I.409
Chỗ quay xe
Biển chỉ dẫn vị trí được phép quay đầu xe kiểu chữ U. Biển không cấm rẽ trái
I.410
Khu vực quay xe
Biển chỉ dẫn khu vực được phép quay đầu xe kiểu chữ U. Biển không cấm rẽ trái.
I.413a
Đường phía trước có làn đường dành cho ô tô khách
Biển chỉ dẫn đường có làn đường dành riêng cho xe ô tô khách theo chiều ngược lại. Biển được đặt ở ngã ba, ngã tư đầu đường một chiều mà hướng ngược chiều có xe ô tô khách được phép chạy.
I.413b
Rẽ ra đường có làn dành cho xe khách
Biển chỉ dẫn ở ngã ba, ngã tư rẽ phải hoặc rẽ trái là rẽ ra đường có làn đường dành cho xe ô tô khách.
I.413c
Rẽ ra đường có làn dành cho xe khách
Biển chỉ dẫn ở ngã ba, ngã tư rẽ phải hoặc rẽ trái là rẽ ra đường có làn đường dành cho xe ô tô khách.
I.418
Lối đi ở những chỗ cấm rẽ
I.423a
Đường người đi bộ sang ngang
I.437
Đường cao tốc
Để chỉ dẫn bắt đầu đường cao tốc, đặt biển số I.437 “Đường cao tốc”.
I.444
Xe kéo moóc
Biển này đặt trên nóc buồng lái của xe kéo moóc
I.446
Nơi đỗ xe dành cho người tàn tật
Biển chỉ dẫn vị trí thiết bị chuyên dùng cho người tàn tật.
I.447a
Cầu vượt liên thông
Biển được đặt trước khi vào cầu vượt . Biển chỉ dẫn tại cầu vượt liên thông xe có thể đi thẳng hoặc theo chỉ dẫn trên hình vẽ để rẽ trái hay rẽ phải.
I.447b
Cầu vượt liên thông
Biển được đặt trước khi vào cầu vượt . Biển chỉ dẫn tại cầu vượt liên thông xe có thể đi thẳng hoặc theo chỉ dẫn trên hình vẽ để rẽ trái hay rẽ phải.
I.448
Làn đường cứu nạn hay làn thoát xe khẩn cấp
Biển chỉ dẫn gồm 3 cặp biển ở các cự ly 2 km, 1 km và 300 m nhằm chỉ dẫn cho ngƣời tham gia giao thông biết vị trí và khoảng cách có làn cứu nạn.
I.449
Biển tên đường
Biển báo tên đƣờng cho các tuyến đƣờng đối ngoại.

BIỂN BÁO PHỤ

Hình ảnhMô tả
S.501
Phạm vi tác dụng của biển
Biển được đặt dưới các loại biển báo nguy hiểm, biển báo cấm hoặc hạn chế. Biển thông báo chiều dài đoạn đường nguy hiểm hay đoạn đường phải thi hành lệnh cấm hoặc hạn chế.
S.502
Khoảng cách đến đối tượng báo hiệu
Biển được đặt dưới các loại biển báo nguy hiểm, biển báo cấm hoặc hạn chế, biển hiệu lệnh và biển chỉ dẫn . Biển thông báo khoảng cách thực tế từ vị trí đặt biển đến đối tượng báo hiệu ở phía trước.
S.503a
Hướng tác dụng của biển
S.503b
Hướng tác dụng của biển
S.503c
Hướng tác dụng của biển
S.503d
Hướng tác dụng của biển
S.503e
Hướng tác dụng của biển
S.503f
Hướng tác dụng của biển
S.504
Làn đường
S.506a
Hướng đường ưu tiên
S.506b
Hướng đường ưu tiên